Sommarens höjdpunkt hittar du i Uddevalla! 

Klassiska Junicupen har spelats sedan 1974 och 2024 arrangeras den för 48:e gången av GF Kroppskultur.


Syfte med cupen

  • Vi vill arrangera en årlig ungdomsturnering i centrum av Uddevalla där fokus ligger på att skapa minnesvärda upplevelser för alla deltagare.. 
  • Vi ska erbjuda mer än handboll, en helhet av upplevelser och nöjen, ett minne som gör att deltagarna vill återkomma.
  • Att barn/ungdomar ska ha något roligt att se fram emot och göra under sommarlovet.


Värdegrund för cupen

  • Cupen skall ha GF Kroppskultur's värderingar som bas och stå för:

 GLÄDJE, GEMENSKAP, ÖPPENHET, RESPEKT, TRYGGHET och DELAKTIGHET.

  • Cupen arrangeras utgående från allas lika värde oavsett kön, sexuell läggning, kultur, region eller etnisk bakgrund.
  • Cupen har nolltolerans mot sexuella trakasserier.